Over het Nesko

Het Nesko
Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) is in oktober 1964 opgericht om studenten de kans te bieden in een kamerorkest te musiceren.
Het Nesko is een projectorkest, bestaande uit zo’n 45 leden, dat ieder jaar opnieuw wordt samengesteld uit ambitieuze studenten van Nederlandse onderwijsinstellingen die naast hun studie op hoog niveau muziek maken. Aan hen wordt de mogelijkheid geboden zich twee weken intensief bezig te houden met kamermuziekrepertoire. Onder leiding van een gerenommeerde dirigent studeren ze een programma in dat door het Nesko-bestuur en dirigent wordt samengesteld uit de uitgebreide kamermuziekliteratuur. Het Nesko wil graag een podium bieden aan jong talent. Ieder jaar krijgt een jonge talentvolle musicus de kans om met het orkest te soleren. Zo speelde het Nesko in de afgelopen jaren samen met o.a. Maria Milstein, Niek Kleinjan en Niek Baar. Tevens neemt het Nesko graag opdrachtcomposities op in het programma, om op deze manier jonge componisten de kans te bieden met een groot kamerorkest te werken.

Traditiegetrouw repeteert het Nesko een week in het Friese Idskenhuizen, om aansluitend een week lang op tournee te gaan langs zeven (studenten)steden in Nederland. Ieder concert wordt afgesloten met een nafeest en orkestleden overnachten bij gastgezinnen in de concertsteden.

 

Het speelniveau en de originaliteit staan bij het Nesko voorop. Dit heeft geleid tot een reputatie van kwaliteit en eigenzinnigheid. Kortom, het Nesko is een bijzonder orkest vol jong talent waarin intensief musiceren en gezelligheid samenkomen.

Bestuur
Het Nesko wordt georganiseerd door de vrijwillige inzet van zeven enthousiaste studenten. In dit werk wordt het bestuur begeleid door een Commissie van Toezicht. Het bestuur van 2024 bestaat uit de volgende leden:

Katinka van Dongen

Voorzitter

voorzitter@nesko.nl

Tijmen van Ree

Secretaris

secretaris@nesko.nl

Emma Holtman

Penningmeester

penningmeester@nesko.nl

Pien klein Goldewijk

Orkestchef

orkestchef@nesko.nl

Gijs Roosen

Perschef

perschef@nesko.nl

Daniël Steinbuch

Acquisiteur Sponsoren

acquisiteur@nesko.nl

s.acquisiteur@nesko.nl

Jacomijn Dorigo

Acquisiteur Fondsen

acquisiteur@nesko.nl

f.acquisiteur@nesko.nl

 

Beschermheer

prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Raad van Toezicht

dhr. W.J. Keizer

adviseur repertoire en muziekauteursrecht, voormalig muziekrecensent bij o.a. Dagblad Trouw, Rotterdams Dagblad en het Financieel Dagblad

 

dhr. B. van Meijl

directeur ad interim Orkest van het Oosten, voorzitter KNMO, zakelijk leider Nieuwe Philharmonie Utrecht

Raad van Toezicht

prof. dr. G.J. van der Zwaan

rector magnificus emeritus Universiteit Utrecht

Comité van Aanbeveling

mr. H.M. Bergmann

burgemeester van Middelburg

 

drs. H.M.F. Bruls

burgemeester van Nijmegen

 

drs. H.J.J. Lenferink

burgemeester van Leiden

 

mw. J.M. Penn-te Strake

burgemeester van Maastricht

 

dhr. F. Vermeulen

burgemeester van Wageningen

 

mw. S.A.M. Dijksma

burgemeester van Utrecht

 

drs. F. Halsema

burgemeester van Amsterdam

 

dhr. K. F. Schuiling

burgemeester van Groningen

 

prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens

rector magnificus Technische Universiteit Eindhoven

 

prof. dr. ir. H. Bijl

rector magnificus Universiteit Leiden

 

prof. dr. J.H.J.M. van Krieken

rector magnificus Radboud Universiteit

 

dhr. R. Verhofstadt

voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 

prof. dr. H. Kummeling

rector magnificus Universiteit Utrecht

 

prof. dr. H.H.A. van den Brink

hoogleraar Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit Utrecht

 

prof. dr. C. Wijmenga

rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen

 

prof. P. P. C. C. Verbeek

rector Magnificus Universiteit van Amsterdam

 

prof. dr. V. Subramaniam

voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

 

prof. dr. E. Nieuwenhuis

dean van University College Roosevelt en hoogleraar Biomedische en Levenswetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Comité van Aanbeveling

drs. D. Pouwels

voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen

 

prof. dr. ir. A.P.J. Mol

rector magnificus Wageningen University & Research

 

prof. dr. J. Brinkhof

emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht en advocaat te Amsterdam

 

prof. dr. F.P. van Oostrom

Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht

 

dhr. I. van Kalmthout

directeur Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad

 

dhr. Jaap van Zweden

dirigent Hong Kong Philharmonic Orchestra en New York Philharmonic, violist

 

dhr. Jurjen Hempel

dirigent

 

dhr. Arjan Tien

dirigent Marinierskapel der Koninklijke Marine en hoofdvakdocent Hogeschool Maastricht

 

mw. Annett Andriesen

operazangeres, voormalig directeur Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch en vormalig docent Conservatorium van Amsterdam

 

mw. Candida Thompson

violiste en artistiek leider Amsterdam Sinfonietta

 

dhr. Edwin Rutten

acteur, auteur en zanger

 

dhr. dr. Jan Terlouw

schrijver, fysicus en politicus

 

dhr. prof. mr. dr. M.J. Cohen

Voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie, voormalig Eerste en Tweede Kamerlid

 

dhr. Wim T. Schippers

kunstenaar

 

dhr. Joop van Zijl

journalist en presentator

 

mevr. Marieke van Merriënboer

directeur Parnassos Cultuurcentrum Utrecht

 

 

Lunchconcerten
Bijzonder is dat naast de reguliere uitvoeringen met het voltallige kamerorkest, de orkestleden zich ook met kamermuziek in kleiner verband bezighouden.
Er worden tijdens de repetitieweek verscheidene kamermuziekensembles gevormd die de lunchconcerten van het Nesko verzorgen. Er wordt dit jaar extra aandacht aan deze ensembles besteed om zo de muziek en de musici tot een hoger niveau te brengen. Om dit te bereiken geven de dirigent en andere professionele musici persoonlijke begeleiding aan de ensembles tijdens de repetitieweek.

Met de lunchconcerten wilt het Nesko op een laagdrempelige manier mensen met klassieke (kamer)muziek in aanraking brengen. De lunchconcerten vinden plaats op bijzondere locaties in de bezochte steden, zoals penitentiaire inrichtingen, revalidatiecentra of asielzoekerscentra. De concerten blijken vaak voor zowel de bezochte mensen als de orkestleden een erg bijzondere ervaring.

 

Wilt u dat de orkestleden van het Nesko een concert komen verzorgen bij uw instelling? Neem dan contact op met de orkestchef via orkestchef@nesko.nl!

 

Naast deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid ondersteunt het Nesko ieder jaar de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF door bij ieder concert geld in te zamelen.