Nesko in Coronatijd


Nesko 2021 zal plaatsvinden tijdens de coronapandemie. Wij schrijven verder aan de Nesko traditie en nemen daarvoor maatregelen om Nesko mogelijk te kunnen maken ondanks de pandemie.

Enkele verschillen ten opzichte van vorige Nesko-edities worden genoemd, verschillen waar nog aan wordt gewerkt zullen later op de site bekend worden gemaakt:

 

  • In tegenstelling tot vorige jaren, zullen de orkestleden tijdens de tournee niet bij gastgezinnen slapen maar na elk concert met de bus teruggaan naar dezelfde slaaplocatie, centraal in het land. 
  • Bij concerten zal het maximum aantal bezoekers waarschijnlijk 30 zijn, afhangende van de landelijke maatregelen in april. 
  • De audities vinden online plaats, waardoor auditanten niet onnodig hoeven te reizen. 
  • De concerten zullen geen pauze hebben, zodat bezoekers op hun stoel kunnen blijven zitten. 

Daarnaast zullen de deelnemers het door het bestuur opgestelde coronaprotocol lezen en hen wordt geacht dit na te leven. Dit protocol zal binnenkort op de site te lezen zijn. 

 

Aan de hand van onderstaande beantwoorde vragen, hopen we aanvullende informatie te geven over het Nesko in coronatijd.

Heb je nog meer vragen? Stuur dan gerust een mail naar bestuur@nesko.nl

Houden de orkestleden afstand van elkaar?

Ja, het Nesko faciliteert het haar orkestleden om op elk moment van de dag 1,5 meter afstand te kunnen houden van elkaar. Zo wordt er op afstand gerepeteerd, gegeten, geslapen en geborreld. Ook wordt er gezorgd voor voldoende ventilatie. Orkestleden zullen te zijner tijd details over het afstand houden kunnen lezen in ons coronaprotocol.

Gaat het Nesko concerten geven door het hele land?

Ja, bij de concerten komen orkestleden niet in de buurt van concertbezoekers en gaan de orkestleden niet de stad in. Op deze manier blijft het orkest in haar ‘bubbel’. Wanneer wij, als Nesko-bestuur, het toch niet haalbaar achten om op tournee te gaan in april in verband met de dan geldende maatregelen, zullen wij overgaan op een plan-B waarvan we de details later bekend zullen maken.

Hoe zullen de audities dit jaar in zijn werk gaan?

De audities van de eerste auditieronde zullen dit jaar online plaatsvinden. Hierbij zenden auditanten een filmpje in waarin ze hun voordrachtsstuk en auditiefragmenten voorspelen. Om het filmpje zoveel mogelijk op een echte auditie te laten lijken, wordt de auditanten gevraagd om zowel het voordrachtsstuk als alle fragmenten in één take op te nemen en dus niet te knippen en te plakken in het filmpje. Net als andere jaren zal de orkestchef de auditanten opbellen met de uitslag van hun auditie. Deze wordt bepaald door de dirigent, de concertmeester en de orkestchef.

Blijven de orkestleden overnachten?

Bij het repetitieweekend op 20 en 21 maart blijven de deelnemers niet slapen. Tijdens de repetitieweek en de tourneeweek blijven deelnemers wel slapen. De slaapkamers zullen daar zo worden ingericht dat er genoeg afstand tussen de bedden is tijdens het slapen en er zal continue ventilatie zijn in alle kamers.

Worden er dit jaar ook lunchconcerten gegeven voor doelgroepen die normaal minder snel een klassiek concert kunnen bijwonen?

Ja, al zullen deze concerten dit jaar in de namiddag plaatsvinden. Omdat orkestleden dit jaar niet naar gastgezinnen gaan, wordt voorkomen dat de orkestleden tussen het lunchconcert en het avondconcert een te lange tijd moeten overbruggen. Daarom blijven de orkestleden aan het begin van de dag langer op de slaaplocatie, wat extra tijd geeft voor (ensemble)repetities, workshops en dergelijke. 

Wat wordt er vooraf aan het project verwacht van de orkestleden?

Als bestuur van het Nesko, nemen wij in overweging om de deelnemers te vragen in quarantaine te gaan. Hiervoor vragen wij advies bij verschillende partijen. Nu is hier nog geen definitief besluit over genomen. Zodra dat wel het geval is zal het duidelijk gecommuniceerd worden. Verder wordt er zoals elk jaar van de orkestleden verwacht dat ze voorafgaand aan de tournee hun partijen studeren.